werkblad bij de presentatie 'an inconvient truth' van Al Gore  (werkblad - digitaal werkblad)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vragen bij pagina 1 en 2 van 'an inconvenient truth '

Lees en bekijk pagina 1 en 2 van 'an inconvenient truth', door op de onderstaande link te klikken of bekijk de DVD van de film 'an inconvenient truth' en beantwoord daarna de onderstaande vragen'

link: Al Gore by: Google

1.1
1pntAl Gore is niet alleen vice-president en presidentskandidaat van de Verenigde Staten geweest maar heeft ook een belangrijke prijs gewonnen. Welke prijs heeft Al Gore gewonnen en waarvoor heeft Al Gore deze prijs gekregen (gebruik de bovenstaande link)?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.2
1pntHoewel de boodschap over 'global warming' (de opwarming van de aarde) allesbehalve vrolijk is, geeft Al Gore aan er toch vertrouwen in te hebben dat het nog niet te laat is. Waar baseert Al Gore dat vertrouwen op?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.3
1pntDe atmosfeer bepaalt voor een belangrijk deel het klimaat op aarde. Waarom is de atmosfeer zo kwetsbaar?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


link: temperatuur op de maan by: Google

1.4
1pntHet broeikaseffect is een natuurlijk proces. Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde vergelijkbaar zijn met de temperatuur op de maan. Welke temperatuur heerst op de maan (gebruik de bovenstaande link)?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


link: broeikasgassen by: Google

1.5
1pnt'Global warming', het opwarmen van de aarde, ontstaat door het versterkt broeikaseffect. Het versterkt broeikaseffect wordt veroorzaakt door broeikasgassen. De uitstoot (emissie) van CO2 (koolstofdioxide) levert een belangrijke bijdrage aan 'global warming'. CO2 is een broeikasgas. Welke broeikasgassen zijn er naast CO2 nog meer (gebruik de bovenstaande link)?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.6
1pntCO2 (koolstofdioxide) is een natuurlijk gas dat vrijkomt bij processen in organismen en dat wordt opgenomen door planten tijdens fotosynthese. Waarom is het CO2-gehalte van de atmosfeer op aarde lager als het op het Noordelijk halfrond zomer is en is het CO2-gehalte van de atmosfeer lager als het op het Zuidelijk halfrond zomer is?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2017 Leon Dahmen biodoen Den Haag