spijsverteringsstelsels van verschillende dieren  (theorie - verdieping)| onderbouw h v | bovenbouw m h |

spijsverteringsstelsels bij verschillende dieren

1.1
1pntDe kwal heeft het meest eenvoudige spijsverteringsstelsel van de afgebeelde dieren. Welke voedingsstoffen zullen in het gedeelte dat is aangegeven met nummer 3 verteerd worden?
 • alle voedingsstoffen
 • alleen verteringsproducten
 • alleen vetten, eiwitten en koolhydraten
 • alleen eiwitten
1.2
1pntWelke functie heeft nummer 2 bij het spijsverteringsstelsel van de mossel?
 • tijdelijke opslag van voedsel
 • alleen verteren van koolhydraten
 • verteren van alle verteringsproducten
 • verteren van alle voedingsstoffen
1.3
1pntBij mensen worden in de mond en maag sommige stoffen al gedeeltelijk verteerd, voordat ze in de darmen volledig verteerd zullen worden. Bij welke van de afgebeelde organismen zal dit in ieder geval niet gebeuren?
 • kwal en mossel
 • zeester en kwal
 • trilworm en zeester
 • trilworm en kwal
1.4
1pntOnder normale omstandigheden vindt er in het spijsverteringsstelsel peristaltiek plaats. In welke richting zal een hele peristaltische beweging zich in het spijsverteringsstelsel van de kreeft verplaatsen?
 • van 4 naar 1
 • van 2 naar 3
 • van 3 naar 2
 • van 1 naar 4
1.5
1pntIn het spijsverteringsstelsel van de inktvis en de kreeft komen kauwdelen voor. Welk voordeel heeft het gebruik van kauwdelen bij de spijsvertering?
 • hier vindt oppervlaktevergroting plaats
 • hier vindt gedeeltelijk vertering van sommige voedingsstoffen plaats
1.6
1pntNummer 3 geeft in de afbeeldingen het darmkanaal weer. Bij welk(e) organisme(n) moeten in het darmkanaal alle stoffen nog volledig worden afgebroken?
 • mossel en zeester
 • trilworm en kwal
 • kreeft en inktvis
1.7
1pntBij welke organismen wordt het spijsverteringsstelsel door een kringspier afgesloten?
 • kreeft, trilworm en mossel
 • kreeft, inktvis en mossel
 • trilworm, inktvis en mossel
1.8
1pntWaarom is het darmkanaal van een trilworm sterk vertakt?
 • om een groter darmoppervlak te creëren
 • om een kleiner darmoppervlak te creëren

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2017 Leon Dahmen biodoen Den Haag