ecosystemen, mestoverschot en bio-industrie  (theorie - vakoverstijgende theorie met verwerking)| onderbouw h v | bovenbouw m |

ecosystemen en trofiegraden

Het samenspel tussen planten, dieren en omgeving in een bepaald gebied wordt een ecosysteem genoemd. Heidevelden, moerasbossen maar ook stedelijke plekken zijn voorbeelden van verschillende ecosystemen.

Ecosystemen kunnen op grond van hoeveelheden voedingsstoffen voor planten in de bodem worden onderverdeeld in vier trofiegraden: oligotroof, mesotroof, eutroof en hypertroof. Een oligotroof systeem is voedselarm en een hypertroof systeem is oververzadigd met voedingsstoffen.

 • trofiegraden



  oligotroof

  ven in heidegebied
  ven in heidegebied
venslootheidegebiedvochtige duinvalleielzenbroekbos

Planten die groeien in een oligotroof gebied zullen vrijwel nooit voorkomen in een eutroof of hypertroof gebied. Planten die groeien in een eutroof gebied zullen vrijwel nooit voorkomen in een oligotroof gebied.

In de onderstaande opdrachten zijn enkele plantengemeenschappen uit verschillende natuurgebieden weergegeven. Aan de hand van gegevens uit het fotoherbariumvan Biodoen kan de trofiegraad van de plantengemeenschappen achterhaald worden.

Aan de hand van de standplaats van de verschillende planten kan de trofiegraad van het natuurgebied achterhaald worden.

link: fotoherbarium by: biodoen

vochtige heide

Buurserzand

Het Buurserzand is een in Europa uniek nat heidegebied. Enkele bijzondere planten in dit gebied zijn (klik op de plantennamen):

 • Grondster
 • Kleine Zonnedauw
 • Klokjesgentiaan
 • Beenbreek

Het Buurserzand wordt beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.


fotoherbarium

naam: Grondster

naam: Grondster familie: Anjerfamilie

wetenschappelijk: Illecebrum verticillatum

standplaats: op tamelijk voedselarme zandgrond in heidegebieden en zandwegen

hoogte: 30cm


GrondsterKleine ZonnedauwKlokjesgentiaan
Beenbreek


 • herbarium



  Grondster (Illecebrum verticillatum)


1.1
1pntWelke trofiegraad past bij de voedselrijkdom van dit gebied (klik op de plantennamen naast de afbeelding van het Buurserzand)?
 • eutroof
 • mesotroof
 • hypertroof
 • oligotroof
stinsenplanten

Park Zorgvliet

Het Park Zorgvliet is een parkachtige buitenplaats net buiten het centrum van Den Haag. In het voorjaar, voor de bladeren aan de bomen zitten, groeien er veel stinsenplanten (klik op de plantennamen):

 • Holwortel
 • Bosanemoon
 • Vroege Sterhyacint
 • Trompetnarcis

Het Park Zorgvliet wordt beheerd door Erik Evers.


fotoherbarium

naam: Holwortel

naam: Holwortel familie: Duivenkervelfamilie

wetenschappelijk: Corydalis Cava

standplaats: op stinsen en buitenplaatsen, in vochtige loofbossen

hoogte: 30cm


HolwortelBosanemoonVroege Sterhyacint
Trompetnarcis


 • herbarium



  Holwortel (Corydalis Cava)


1.2
1pntWelke trofiegraad past bij de voedselrijkdom van dit gebied (klik op de plantennamen naast de afbeelding van het Park Zorgvliet)?
 • eutroof
 • oligotroof
 • hypertroof
 • mesotroof
kalkhoudende duinen

Zwanenwater

Het Zwanenwater is een duinlandschap met vochtige duinvalleien en duinmeren. Het gebied is een `wetland` en heeft een belangrijke functie voor trekvogels. Enkele planten in dit gebied zijn (klik op de plantennamen):

 • Moeraswespenorchis
 • Grote ratelaar
 • Geel walstro
 • Moeraskartelblad

Het Zwanenwater wordt beheerd door de `Vereniging Natuurmonumenten`.


fotoherbarium

naam: Moeraswespenorchis

naam: Moeraswespenorchis familie: Orchideeenfamilie

wetenschappelijk: Epipactis palustris

standplaats: op vochtige tot natte kalkhoudende zand- en leemgrond in duinvalleien en graslanden

hoogte: 65cm


MoeraswespenorchisGrote ratelaarGeel walstro
Moeraskartelblad


 • herbarium



  Moeraswespenorchis (Epipactis palustris)


1.3
1pntWelke trofiegraad past bij de voedselrijkdom van dit gebied (klik op de plantennamen naast de afbeelding van het Zwanenwater)?
 • eutroof
 • mesotroof
 • oligotroof
 • hypertroof

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2017 Leon Dahmen biodoen Den Haag